Έναρξη εικαστικών εργαστηρίων

Ξεκίνησαν τα μαθήματα εικαστικών στη Λέσχη Φιλίας και Δημιουργικής Ωριμότητας, για τα μέλη της.

Ημέρες και ώρες εικαστικών εργαστηρίων:

Δευτέρα 10:00-12:00π.μ.

Τετάρτη 12:30 -14:30

Δήλωση συμμετοχής στο τηλ.2106778166, στην κ. Καραμπλάκα Ειρήνη και την κ. Κατωπόδη Μαυρέτα κατά τις ώρες λειτουργίας της Λέσχης.