Δημοτικά Groups: Ύβρεις και αθέμιτες πρακτικές

Ύβρεις και αθέμιτες πρακτικές ακολουθούν ορισμένα groups του facebook, που εμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες του psychiko24, οι διαχειριστές τους δεν μένουν στον δήμο Φιλοθεής-Ψυχικού, ενώ αρκετοί αιρετοί ( χωρίς να το γνωρίζουν) μετέχουν στις δημοσιεύσεις ή ακόμη και στη διαχείρισή τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, επειδή ομάδες των δημοτών του δήμου μας τους “μπλοκάρουν”, οι διαχειριστές αυτών των ομάδων βρίζουν ή και απειλούν τους διαχειριστές άλλων groups. Επομένως, εφιστούμε την προσοχή όχι μόνο στους αιρετούς αλλά και στους δημότες να προσέχουν τις πηγές ενημέρωσής τους.