Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: Πρόσληψη δέκα ατόμων

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της Yπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:

(2) ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ
(4) ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
(4) ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: proslipsi@0177.syzefxis.gov.gr με θέμα: «ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», από 15/07/2020 έως και 21/07/2020.

Προϋποθέσεις πρόσληψης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Έντυπα: