Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: Ενίσχυση Ευπαθών Ομάδων ενόψει Χριστουγέννων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής τους στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, να καταθέσουν αίτηση οικονομικής ενίσχυσης για τα Χριστούγεννα του 2020.

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης, είναι οι κάτοικοι Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.  Σε κάθε οικογένεια δίνεται ένα βοήθημα.

Κατάθεση αιτήσεων από 20/10/2020 έως και 04/11/2020 στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Τερτσέτη 44, Ν. Ψυχικό) Δευτέρα με Παρασκευή, 09:00 – 14:00.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :   

  1. Αίτηση (πατήστε στον σύνδεσμο για να κατεβάσετε την αίτηση)
  2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου με άδεια παραμονής σε ισχύ
  3. Εκκαθαριστικό 2018
  4. Φορολογική δήλωση  Ε1 & Εκκαθαριστικό Εφορίας  
  5. Σε περίπτωση φιλοξενίας, Εκκαθαριστικό Εφορίας & αντίγραφο Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των συνοικούντων ενήλικων μελών
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  7. Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή συμβόλαιο ενοικίου ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας από το Δήμο
  8. Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ (εφόσον υπάρχει)
  9. Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού IBAN του αιτούντα με Υπεύθυνη Δήλωση
  10. Α.Μ.Ε.Α (Πιστοποίηση Κ.Ε.Π.Α.)

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά, δεν θα γίνονται δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα: 213 20 14 600 , 213 20 14  641 &  213 20 14 650