Δασικοί χάρτες Ψυχικού-Η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων

Ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού κοινοποιεί την με αρ. Πρωτ. 9260/01.11.2019 εγκύκλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων) σχετική με την ανάρτηση των θεωρημένων Δασικών Χαρτών Ψυχικού και την πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους.

Οι Δασικοί Χάρτες έχουν αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”: www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx

Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών, να υποβάλλει τις τυχόν αντιρρήσεις του έως την Πέμπτη 27/02/2020.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά, εδώ.

Δείτε το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εδώ.