Προκήρυξη για μία θέση καθαριστή-καθαρίστριας στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

Η Σχολική Επιτροπή Α’/Βάθμιας Εκπαίδευσης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός/μίας (1) καθαριστή-καθαρίστριας, με σύμβαση μίσθωσης έργου με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως το μήνα Ιούνιο 2020, με αντικείμενο εργασίας την πλήρωση θέσης καθαρισμού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ψυχικού (25ης Μαρτίου & Παρίτση, Ν. Ψυχικό).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, Μαραθωνοδρόμου 95 (2ος όροφος) από 14/11/2019 έως και 21/11/2019 (09:00 – 14:00).

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τη δημοτική υπάλληλο, κα Δέσποινα Αθανασάκη και σε περίπτωση απουσίας της, από την κα Ελένη Κάρλου. Πληροφορίες και διευκρινίσεις θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους καθημερινά από την Πέμπτη 14/11/2019 έως και την Παρασκευή 22/11/2019 και ώρες 09:00-14:00, από την Πρόεδρο της Α΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής ( τηλέφωνο: 2132014601, 625) και από τον Προϊστάμενο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ψυχικού κ. Ανδρέα Κόκκα (τηλ. 2106725142).

Δείτε τα απαιτούμενα προσόντα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και περισσότερες πληροφορίες, στην σχετική ανακοίνωση, εδώ.