ΚΕΔΕ για τις διατάξεις του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την εκλογή των συλλογικών οργάνων στους ΟΤΑ

Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που απέστειλε στην ΚΕΔΕ το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο ρυθμίζει ζητήματα ανάδειξης –εκλογής των συλλογικών οργάνων στους Δήμους βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια της εισήγησής του επισήμανε ότι το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και εισηγήθηκε να υπάρξουν επιμέρους τροποποιήσεις  σε συγκεκριμένα σημεία. «Προτεραιότητα μας είναι η αποτελεσματική και διαφανής λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη υπεράσπιση των συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών».  

Οι αλλαγές οι οποίες προτάθηκαν και εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία αφορούν   τα παρακάτω θέματα

  • Η εκλογή από κάθε Δημοτικό Συμβούλιο εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) να πραγματοποιηθεί μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευση του Π.Δ.
  • Σε σχέση με την κατάρτιση των συνδυασμών στο Δημοτικό Συμβούλιο προτείνεται  τα ψηφοδέλτια να καταρτίζονται χωριστά από τον κάθε συνδυασμό που έλαβε μέρος στις δημοτικές εκλογές, εκτός από τις συμπράττουσες παρατάξεις οι οποίες να μπορούν να καταρτίζουν κοινό ψηφοδέλτιο
  • Να αυξηθούν από 500 σε 510 τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ (λόγω της αύξησης του αριθμού των Δήμων από 325 σε 332). 
  • Στη Γενική Συνέλευση να συμμετέχουν τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του αιρετού.
  • Να μην καταργηθεί η ρύθμιση του ισχύοντος Π.Δ. που προβλέπει ότι έδρες στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ καταλαμβάνουν, με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους, μόνον οι συνδυασμοί που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα. 

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. των ΠΕΔ με πληθυσμό έως 300.000 κατοίκους από τα 15 μέλη αυξάνεται στα 21. Από τα 21 μέλη τα 12 είναι Δήμαρχοι και τα 9 Δημοτικοί Σύμβουλοι. Στο Δ.Σ. των ΠΕΔ Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας διατηρείται ο αριθμός των μελών σε 25, εκ των οποίων τα 15 είναι Δήμαρχοι και τα 10 Δημοτικοί Σύμβουλοι.