Τι θα συζητηθεί στο αυριανό δημοτικό συμβούλιο

Αύριο στις 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλοθέης-Ψυχικού. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 1. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζερβός)
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπονάτσος)
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ.Ε. ΨΥΧΙΚΟΥ». (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζερβός)
 4. Επιχορήγηση του  Ελληνικού Λαογραφικού και Ιστορικού Ομίλου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπονάτσος)
 5. Επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Νέου Ψυχικού «ΠΟΣΕΙΔΩΝ». (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπονάτσος)
 6. Λήψη απόφασης περί κοπής  ή μη δένδρου επί της οδού Σαμάρα αρ. 38  στην Κοινότητα Ψυχικού. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζέππου-Χαρλαύτη)
 7. Λήψη απόφασης περί κοπής δένδρου ή μη επί της οδού  Κ. Παλαμά  αρ. 8  στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζέππου-Χαρλαύτη)
 8. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη  δένδρου επί της οδού Κιλκίς  αρ. 8 στην Κοινότητα Φιλοθέης. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζέππου-Χαρλαύτη)
 9. Λήψη απόφασης περί κοπής  ή μη δένδρου επί της οδού Κάλβου αρ. 37 στην Κοινότητα Ψυχικού. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζέππου-Χαρλαύτη)
 10. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη  δένδρου επί της οδού Νικ. Λύτρα αρ. 58  στην Κοινότητα Ψυχικού. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζέππου-Χαρλαύτη)
 11. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Θεμιστοκλέους αρ. 35 & Ν. Παρίτση στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζέππου-Χαρλαύτη)
 12. Λήψη απόφασης για την κατάληψη ή μη τμήματος πεζοδρομίου επί της οδού Στάη αρ.8 στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού, για τοποθέτηση φυλακίου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζερβός)
 13. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών καυσίμων – λιπαντικών – ανταλλακτικών οχημάτων και αναλωσίμων αυτών της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, για το έτος 2020. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παπαχρόνης)
 14. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (αυτοκινήτων, οχημάτων κάθε είδους, μηχανημάτων έργου) της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, για το έτος 2020. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παπαχρόνης)
 15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών που αφορούν το Τμήμα Πρασίνου & Περιβαλλοντικών Θεμάτων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, για το έτος 2020. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζέππου-Χαρλαύτη)
 16. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής συμβάσεων προμηθειών που αφορούν το Τμήμα Πρασίνου & Περιβαλλοντικών Θεμάτων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, για το έτος 2020. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζέππου-Χαρλαύτη)
 17. Επικαιροποίηση κριτηρίων επιλογής δικαιούχων για τo πρόγραμμα Φιλοξενίας παιδιών απόρων δημοτών και κατοίκων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2020 και ορισμός μελών επιτροπής για την επεξεργασία και αξιολόγηση των αιτήσεων. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γκιζελή)
 18. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χώρου για έδρα του Πολιτιστικού Ομίλου Ψυχικού. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπονάτσος)