Η στελέχωση των Επιτροπών Παιδείας στον Δήμο Φιλοθεής-Ψυχικού

Στον ορισμό των προέδρων και Διοικητικών Συμβουλίων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Εκπαίδευσης προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο. Η αντιδήμαρχος Αλίκη Γκιζελή ορίστηκε πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Εκπαίδευσης, με αντιπρόεδρο τον δημοτικό σύμβουλο Γιάννη Καραθανάση.  Το Δ.Σ. αποτελείται από 13 άτομα και τακτικά του μέλη είναι οι Σοφία Γαβριηλίδου, Πολυξένη Σιγάλα, Μιχάλης Διακοσταμάτης, Νίκος Σταυρουλόπουλος, Αναστάσιος Καλαντζής, Γαβριέλλα Χριστοδούλου, Λεωνίδας Παπαγεωργίου.  Επίσης μέλη του Δ.Σ. θα είναι δύο διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ένας εκ των αρχαιότερων νηπιαγωγών και ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης Ένωσης Γονέων.

Ως προς τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Εκπαίδευσης, πρόεδρος της ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Φωτιάδης και αντιπρόεδρος ο Σωκράτης Χαμαλίδης. Τακτικά μέλη  ορίστηκαν οι Δήμητρα Λάττα- Δαχτυλά, Ευαγγελία Καρακώστα, Βασίλης Λιάπης, Γιάννης Καραγιάννης, Φιλιπισία Παπαπαναγιώτου, Θεώνη Ρακλά- Κουτσούκου και Γιώργος- Αλκιβιάδης Γάτος. Επίσης τακτικά μέλη θα οριστούν δύο διευθυντές των μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τους αναπληρωτές τους, ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων, ένας  εκπρόσωπος της αντίστοιχης Ένωσης Γονέων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει Ένωση, ορίζεται εκπρόσωπος των υφιστάμενων Συλλόγων Γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας, με τον αναπληρωτή του.