Δημοτικό Συμβούλιο: Τί θα συζητηθεί στις 16 Ιουλίου

Την Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 18:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης Μελών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζερβός)
  2. Χωροθέτηση νέων αιθουσών νηπιαγωγείων – Ίδρυση Παραρτημάτων – Συστέγαση και καθορισμός αποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων διδακτηρίων, άρθρο 94 Ν.3852/2010 (Α΄87/7.6.2010)-Αρμοδιότητες ΟΤΑ. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γκιζελή)
  3. Επιχορήγηση του Συλλόγου «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ» (Μ.Ε.Ο.) έτους 2020. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπονάτσος)