Τι συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 17/7

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 17/7 συζητήθηκαν:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

2. Αποδοχή ποσού 80.429,17 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

3. Αποδοχή ποσού 97.000,00 ευρώ προερχόμενο από την πρώτη εντολή χρηματοδότησης του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

4. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής διαγωνισμού που αφορά το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ».

5. Έγκριση απολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Δημοτική Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού».

6. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση περιπτέρου επί της οδού  Αμαρυλλίδος και Βασ. Παύλου στη Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού.

7. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ.πρωτ.6714/13-5-2019 σύμβασης για την προμήθεια γερανών προσαρμοζόμενων επί οχημάτων με τον Μιχάλη Ι. Σιδέρη.

8. Έγκριση παράτασης της υπ’ αριθμ.3088/8-3-2019 σύμβασης με την εταιρία AIGLON Α.Ε. για την προμήθεια οχημάτων.

9. Έγκριση σύμβασης χρησιδανείου για το γλυπτό “ΖΑΛΟΓΓΟ” μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και του Ιδρύματος “Γεωργίου Ζογγολόπουλου”. 10. Παραλαβή του έργου με τίτλο «ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ».