Οικονομική Ενίσχυση Χριστουγέννων 2023 ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού

Little girl holding decorated gingerbread house

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τα Χριστούγεννα ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού στέκεται στο πλευρό των συνανθρώπων μας που το έχουν ανάγκη.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις να καταθέσουν αιτήσεις με τα παρακάτω σχετικά δικαιολογητικά κατόπιν ραντεβού στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας στα τηλέφωνα 213 2014650, 213 2014625 & 213 2014656, οδός Τερτσέτη 44, Νέο Ψυχικό ή ηλεκτρονικά στο email: pronoia@0177.syzefxis.gov.gr

Δικαιούχοι είναι οι κάτοικοι του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. Σε κάθε οικογένεια δίνεται μία οικονομική ενίσχυση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Α. Δικαιούχοι (πρώην ΚΕΑ) Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Αντίγραφο τελευταίας εγκριτικής αίτησης του ΕΕΕ (ΚΕΑ), που να είναι σε ισχύ
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου με άδεια παραμονής σε ισχύ
Αποδεικτικό αριθμού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του αιτούντα και Υπεύθυνη Δήλωση
Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας
ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Β. Λοιποί δικαιούχοι

Αίτηση δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου με άδεια παραμονής σε ισχύ
Εκκαθαριστικό Εφορίας και αντίγραφο Δήλωσης Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση υποβολής ξεχωριστής Φορολογικής Δήλωσης θα υποβάλλονται Ε1 και Εκκαθαριστικό και του δευτέρου συζύγου
Σε περίπτωση φιλοξενίας, Εκκαθαριστικό Εφορίας & αντίγραφο Ε1 του τελευταίου
φορολογικού έτους όλων των συνοικούντων ενήλικων μελών

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο)
Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας
ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ (εάν υπάρχει)
Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού IBAΝ του αιτούντα και Υπεύθυνη Δήλωση.
Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας του αιτούντα ή μέλους της οικογένειας σε ισχύ (με ποσοστό άνω του 67%)
Πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας φιλοξενούμενων τέκνων
Αποδεικτικό έγγραφο τραπέζης λήψης στεγαστικού δανείου (εάν υπάρχει)
Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας απόφαση διαζυγίου ή αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο περί διάστασης ή απόφαση προσωρινής επιμέλειας
Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Από 16/10/2023 έως και Δευτέρα 03/11/2023 και μέχρι την ώρα 15:00 ηλεκτρονικά ή κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.